• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere Driver Alert

Driver Alert kan aktiveres eller deaktiveres i midterdisplayet
PS2-21w22-CSD-Driver Alert symbol

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk på Hjælp og aktiver eller deaktiver Driver Alert.
  • Tændt knapindikation - funktionen er aktiveret.
  • Slukket knapindikation - funktionen er deaktiveret.