• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Pedestrian Protection System

Pedestrian Protection System (PPS) er et system, der ved visse frontalkollisioner bidrager til at afdæmpe en forgængers sammenstød med bilen.

Ved visse frontalsammenstød med en fodgænger reagerer sensorer i bilens forparti, hvorved systemet aktiveres.

Ved aktivering af PPS sker der følgende:
  • Motorhjelmen løftes og skydes lidt bagud.
  • Der sendes automatisk en alarm via Polestar Connect.

Sensorerne er aktive ved en hastighed på ca. 25-50 km/t (15-30 mph).

Sensorerne er konstrueret til at detektere en kollision med en genstand, der har egenskaber, som ligner et menneskes ben.

 Note

Der kan findes objekter i trafikmiljøet, som giver et signal til sensorerne, som ligner en kollision med en fodgænger. Ved kollision med et sådant objekt er det muligt, at systemet aktiveres.

 Advarsel

Du må ikke montere tilbehør eller ændre noget foran. Uhensigtsmæssige indgreb i bilens forende kan forårsage funktionsfejl i systemet og føre til alvorlige kvæstelser og materielle skader på bilen.

Polestar anbefaler originale viskerarme, og at der kun bruges originale dele til dem.

 Advarsel

Foretag aldrig ændringer eller reparationer af systemet på egen hånd. Kontakt Polestar Customer Support. Et forkert indgreb i systemet kan give anledning til funktionsfejl og medføre alvorlige personskader.

 Advarsel

Kontakt Polestar Customer Support ved eventuelle skader på fronten af bilen for at sikre, at systemet er intakt.

Symboler på førerdisplayet

SymbolBetydning
PS-1926-Safety–Symbol Pedestrian Protection System
PPS er aktiveret, eller der er opstået en fejl i systemet. Følg den givne anbefaling.