• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Cross Traffic Alert

Advarsel og autobremse ved bakning

Der er et system i bilen, som kan hjælpe føreren med at opdage forhindringer ved bakning og endda bremse automatisk, hvis føreren ikke når at reagere i tide.

Aktivering og deaktivering af advarsel og automatisk bremsning ved bakning

Føreren kan vælge at slå automatisk bremsning med Rear Auto Brake (RAB) og Cross Traffic Alert (CTA). Advarselssignalet kan deaktiveres separat.