• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Driver Alert Control

Driver Alert

Funktionen Driver Alert har til formål at hjælpe føreren med at blive opmærksom på, at kørslen begynder at blive slingrende, eksempelvis hvis føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.

Aktivere og deaktivere Driver Alert

Driver Alert kan aktiveres eller deaktiveres i midterdisplayet

Begrænsninger for Driver Alert

Funktionen Driver Alert kan have begrænset funktionalitet i visse situationer.