• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Starte og flytte bilen efter sikkerhedstilstand

Hvis bilen er sat i sikkerhedstilstand, er det muligt at forsøge at nulstille systemet for at starte og flytte bilen en kortere strækning, fx hvis den befinder sig et trafikalt farligt sted.

Nulstil og start bilen efter sikkerhedstilstand

Undersøg bilens generelle skadestilstand.

Hvis det handler om mindre skader, kan der gøres startforsøg.

Sluk for bilen manuelt.
Forsøg derefter at starte bilen.
Bilens elektronik udfører en systemkontrol og forsøger derefter at nulstille til normal status. Førerdisplayet viser meddelelsen Start af bilen Systemkontrol, vent imens. Dette kan tage op til et minut.
Prøv derefter at starte bilen igen, når meddelelsen Start af bilen Systemkontrol, vent ikke længere vises på førerdisplayet.

 Vigtigt

Hvis meddelelsen Sikkerhedstilstand Se instruktionsbog stadig vises på skærmen, må bilen ikke køres eller bugseres, men skal bjerges. Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at kunne køres.

Flytte bilen efter sikkerhedstilstand

Hvis førerdisplayet viser meddelelsen The car is now in normal mode efter at der er gjort et forsøg på at starte, kan bilen flyttes forsigtigt, fx hvis den befinder sig et trafikalt farligt sted.
Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.

 Advarsel

Hvis bilen forsat er i sikkerhedsfunktion, må den ikke bugseres. Det skal bjerges fra stedet. Kontakt Polestar Customer Support.