• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Håndbog

Vedligeholdelse og service

Anbefalet vedligeholdelse af kameraenhed

For at kameraenheden skal fungere korrekt, skal den holdes ren for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.

Anbefalet vedligehold for radarenheder og parkeringssensorer

For at radarenheder og sensorer skal fungere korrekt, skal de holdes rene for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.

Softwareopdateringer over-the-air (OTA)

Bilens software opdateres ved opkobling til mobilnettet, hvilket benævnes OTA (over-the-air).

Vedligeholdelses af bremsesystemet

Kontrollér med mellemrum bremsesystemets dele for slitage.

Anbefalinger ved langtidsopbevaring

Ved langtidsopbevaring (længere end 1 måned) af bilen bør følgende anbefalinger følges: Kontroller, at opladningsgraden er passende og gør det til en vane at kontrollere bilen regelmæssigt under langtidsopbevaringen.

Driftsforstyrrelse

En driftsforstyrrelse i bilen kan have forskellige årsager og behøver ikke at skyldes en direkte fejl.

Løfte bil

Ved løft af bilen er det vigtigt, at donkraften placeres på de dertil beregnede steder på bilens undervogn.

 • Bilpleje

 • Viskerblade og sprinklervæske

 • Udskiftning af pærer

 • Plads under motorhjelm

 • Værktøj og tilbehør

 • Sikringer

 • Batteri

 • Service

 • Bilstatus