• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Belysning

Justere lysfunktioner via midterdisplayet

Lysfunktioner kan justeres og aktiveres via midterdisplayet. Dette gælder eksempelvis orienteringslys og velkomstbelysning.

Lyspanel

De forskellige lysknapper betjener både ud- og indvendig belysning. Med venstre kontaktarm aktiveres og justeres de udvendige lys. Med fingerhjulet i instrumentpanelet justeres lysstyrken i kabinen.

  • Udvendig belysning

  • Indvendig belysning