• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere parkeringsbremse

Brug parkeringsbremsen for at forhindre, at bilen begynde at rulle fra stillestående. En aktiveret parkeringsbremse spærrer begge baghjul.

Aktivere parkeringsbremsen

PS-2007-Parking brake button
Knappen for parkeringsbremsen er placeret ved siden af gearvælgeren.
Tryk på knappen.
Symbolet på førerdisplayet tændes, når parkeringsbremsen er aktiveret.

Automatisk aktivering

Parkeringsbremsen aktiveres automatisk

  • hvis føreren tager sikkerhedsselen af og/eller åbner førerdøren.
  • når bilen slukkes manuelt på midterdisplayet.
  • hvis funktionen Hold (brems ved stillestående) er aktiveret og bilen har stået stille i længere tid (ca. 10 minutter).

 Vigtigt

Kontrollér, at symbolet for parkeringsbremsen er tændt, når bilen efterlades.

Nødbremse

I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at trykke på og holde knappen inde.

Bilen bremses kraftigt med driftsbremsen. Bremseforløbet afbrydes, når knappen slippes, eller hvis der trædes ned på speederen.

 Note

Under nødbremsning ved højere hastigheder lyder et signal under bremsningen.

Deaktivere parkeringsbremse

Parkeringsbremsen deaktiveres automatisk, når der vælges et gear.

Spænd sikkerhedsselen.
Træd bremsepedalen ned.
Vælg gearposition D eller R
Parkeringsbremsen udløses automatisk, og symbolet på førerdisplayet slukkes.
Slip bremsepedalen.

Hvis krybekørsel er aktiveret, vil bilen køre langsomt i den valgte retning. Hvis bremse ved stillestående er aktiveret, skal der trædes på speederen, for at bilen skal kunne køre i den valgte retning.

Hvis krybekørsel er deaktiveret, vil bilen ikke køre fremad.

 Note

Vilkår for deaktivering er enten, at føreren har spændt sin sikkerhedssele, eller at førerdøren er lukket.

Symbol på førerdisplayet

SymbolBetydning
PS2-2007-Parking brake warning symbol

Fast lys: parkeringsbremsen er aktiveret.

Blinkende: der er opstået en fejl ved parkeringsbremsen. Læs meddelelsen på førerdisplayet.