• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Begrænsninger for Driver Alert Control

Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan have begrænset funktionalitet i nogle situationer.
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel, uden at førerens køremåde er blevet forringet, f.eks. i følgende tilfælde:
  • I kraftig sidevind
  • På vejbelægning med hjulspor.

 Advarsel

I visse tilfælde påvirkes køremåden måske ikke trods førerens træthed - f.eks. under brug af funktionen Pilot Assist - med det resultat, at føreren så ikke får nogen advarsel fra DAC.

Derfor er det meget vigtigt, at man altid standser og tager en pause ved den mindste træthedsfornemmelse, uanset om funktionen har afgivet advarsel eller ej.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.