• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Begrænsninger for Rear Collision Warning*1

I visse tilfælde kan Rear Collision Warning (RCW) have vanskeligt ved at hjælpe føreren ved kollisionsrisiko.
Det kan f.eks. være, hvis:
  • bagfra overhalende køretøjer registreres sent
  • bagfra overhalende køretøjer skifter kørebane på et sent tidspunkt.
  • en anhænger, cykelholder eller lignende tilsluttes til bilens el-system - så deaktiveres funktionen automatisk.

 Note

På nogle markeder advarer RCW ikke med afviserne på grund af lokale trafikbestemmelser – i sådanne tilfælde er den del af funktionen derfor deaktiveret.

 Note

Funktionen benytter bilens kamera- og/eller radarenheder, som har visse generelle begrænsninger.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
  2. 1 RCW: Advarsel for kollision bagfra.