• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Download af kort

For at sikre adgang til kort i Google Maps, også når bilen har dårlig eller ingen internetforbindelse, gemmes kortdataene automatisk.

Maps downloader automatisk kort baseret på bilens aktuelle placering og rejsemønster. Disse kort kan bruges, når bilen er uden internetforbindelse, for at

  • levere kortdata til bilens sikkerheds- og navigationsfunktioner
  • give adgang til Maps i områder med begrænset eller ingen internetforbindelse.

Det er også muligt at vælge et kortområde manuelt og downloade det.

 Note

Ovennævnte instruktioner er beskrevet generelt og omfatter tredjepartsleverandører. Tilgængelighed, procedure og funktionalitet kan blive ændret eller variere.

Anvende downloadede kort

Åbn Google Maps.
Tryk på brugersymbolet.
Tryk på Indstilling>Indstillinger for offlinekort.
Vælg Opdatere offlinekort automatisk.