• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Rudehejs

Hver dør har et kontrolpanel til de eldrevne rudehejse. Førerdøren har betjeningsknapper til at betjene samtlige vinduer.
PS2-2007-Driver door control panel
Betjeningspanel på førerdøren
  1. PS-Icon circle 1Betjeningsknapper til vindue i førerdøren.
  2. PS-Icon circle 2Betjeningsknapper til vindue i passagerdøren.
  3. PS-Icon circle 3Knap for vinduer i bagdørene.

 Advarsel

Børn, andre passagerer eller genstande kan komme i klemme i bevægelige dele.

  • Bevæg altid ruderne under opsyn.
  • Lad ikke børn lege med betjeningsknapperne.
  • Efterlad aldrig et barn alene i bilen.
  • Vær opmærksom på, at rudehejsene kan betjenes, selv om nøglen er taget ud af bilen, så længe sædeføleren registrerer, at førersædet er bemandet. For at afbryde strømmen til rudehejsene skal førerdøren være åben, og førersædet må ikke være bemandet. Rudehejsene kan aktiveres igen via førerdisplayet, selv om nøglen er taget ud af bilen og sædeføleren ikke registrerer, at førersædet er bemandet.
  • Stik aldrig genstande eller legemsdele ud gennem ruder, selvom bilens elsystem er slået helt fra.