• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Tilgængelig information

Polestar arbejder hele tiden på at udvikle brugerinformationerne. Informationerne er tilgængelige, når du har brug for dem i flere forskellige produktformater.

Bilens midterdisplay

De komplette og aktuelle oplysninger for bilen findes altid på bilens midterdisplay.

Åbn Manualen ved at trykke på PS2_2007_App view symbol og derefter på PS2- 2007- Owners manual textsymbol.

Find oplysninger ved at:
  • anvende søgefunktionen
  • visuelt navigere ved hjælp af udvendige og indvendige billeder
  • klikke ved hjælp af kategorier.

Manualen indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger, Polestar anbefaler, at du læser informationerne under de respektive kategorier i deres helhed før din første tur i bilen.

 Note

Den digitale Manual er ikke tilgængelig under kørsel.

Polestars supportside

Gå ind på support.polestar.com, og vælg dit land. Her finder du Manualen online. På Polestars supportside er der også instruktionsvideoer og yderligere oplysninger om hjælp angående din Polestar og dit bilejerskab.

På supportsiden finder du:
  • onlineversionen af manualen
  • populære artikler
  • instruktionsvideoer

Supportsiden er opdateret med de seneste informationer og er tilgængelig for de fleste markeder.

Trykt information

I bilens handskerum finder du trykt information med udvalgte emner, som kan være praktiske at have, når du for eksempel ikke har adgang til midterdisplayet eller supportsiden.

Afhængigt af det valgte udstyrsniveau, marked osv. kan også yderligere manualinformationer findes i trykt format i bilen.

 Vigtigt

Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres på en trafiksikker måde og at gældende love og regler følges. Det er også vigtigt, at bilen vedligeholdes og håndteres i overensstemmelse med Polestars anbefalinger i manualinformationerne.

Hvis der skulle være en forskel mellem oplysningerne på midterdisplayet og de trykte oplysninger, er det altid oplysningerne på midterdisplayet, der gælder.

Oplysningerne på midterdisplayet, før din bil kan adskille sig fra oplysningerne på Polestars supportside.

 Note

Skift af sprog på midterdisplayet kan medføre, at visse manualoplysninger ikke er i overensstemmelse med nationale eller lokale love og forskrifter.

Relaterede artikler