• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktivere og deaktivere elopvarmet rat

Rattet kan opvarmes for at øge komforten for føreren, når det er koldt.
PS2-2007-Climate-Button seat
Tryk på førersidens sædeknap på klimalinjen på midterdisplayet for at vise regulatoren for ratvarme.
PS2-2007–Climate–Button steering wheel heat
Tryk gentagne gange på knappen for elopvarmet rat for at slå varmen til eller fra, og skift mellem de tre varmeniveauer.
Niveauet ændres, og knappen viser det indstillede niveau.