• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Gearpositioner

Vælg en passende gearposition efter, hvilken retning bilen skal køre i.

Gearskift

Skift gearposition ved at trykke den fjederbelastede stang fremad eller bagud. Bremsepedalen skal være trådt ned for at kunne skifte gear.

 Note

Ved meget lave hastigheder er det muligt at skifte imellem DR uden fod på bremsen for eksempelvis at gøre det lettere at parkere.

Gearpositioner

PS-2007-Gear shifter and gear shift modes

Førerdisplayet viser, hvilken gearposition der er i brug i øjeblikket.

Bilen har tre forskellige gearpositioner og en knap til parkeringsbremsen:

R, N, D eller P-knappen for parkeringsbremse.

Parkeringsbremse – P

PS-2007-Parking brake button
Tryk på knappen.
Symbolet på førerdisplayet tændes, når parkeringsbremsen er aktiveret.

 Vigtigt

Kontrollér, at symbolet for parkeringsbremsen er tændt, når bilen efterlades.

 Note

For at kunne låse bilen og sætte alarmen til skal parkeringsbremsen være aktiveret.

I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at trykke på og holde knappen inde.

Bilen bremses kraftigt med driftsbremsen. Bremseforløbet afbrydes, når knappen slippes, eller hvis der trædes ned på speederen.

 Note

Under nødbremsning ved højere hastigheder lyder et signal under bremsningen.

Bakgear – R

Spænd sikkerhedsselen.
Træd bremsepedalen ned.
Før stangen helt frem.
Bilen kan nu bakkes.

Neutral position – N

Spænd sikkerhedsselen.
Træd bremsepedalen ned.
Før stangen ét trin fremad eller ét trin bagud.
Bilen ruller nu frit, når bremsepedalen ikke er trådt ned.

Køretilstand – D

Spænd sikkerhedsselen.
Træd bremsepedalen ned.
Før stangen helt tilbage.
Bilen kan nu køres.

 Note

Det er ikke muligt at starte bilen og skifte gear, hvis ladekablet er tilsluttet.