• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Aktive kurvelys

Aktive kurvelys er konstrueret til at give ekstra belysning i sving og vejkryds.
PS-2007-Active Bending Light-Light pattern
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).

De aktive kurvelys følger rattets bevægelser for at give ekstra belysning i sving og vejkryds og kan derved give føreren bedre udsyn.

Funktionen aktiveres automatisk, når bilen startes. Ved fejl i funktionen lyser symbolet PS-1926-Active Bending Lights symbol på førerdisplayet, og der vises samtidig en forklarende tekst.

Funktionen er kun aktiv i svagt dagslys eller mørke, og kun når bilen er i bevægelse og nærlyset er tændt.

Tryk på PS2-2007-Car symbol i midterdisplayet.
Tryk derefter på Flere.
Vælg Udvendige lys, og aktiver/deaktiver aktive kurvelys.