Privatlivspolitik – Testkøretøjer

20.11.2023

1. Introduktion

Dette dokument beskriver, hvordan Polestar behandler dine personoplysninger i forbindelse med brugen af testkøretøjer på testbaner og offentlige veje. Polestar gør brug af testkøretøjer med henblik på udvikling, afprøvning og certificering af biler og deres funktioner, inklusive de assisterede, opkoblede, delvist automatiserede og autonome kørefunktioner. Til disse formål anvender vi vores tilsvarende markerede testkøretøjer til at optage data fra forskellige følere, inklusive videooptagelser af køretøjets omgivelser og lydoptagelser af køretøjets kabine.

2. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Brug af testkøretøjer på testbaner og offentlige veje

FormålDataindsamling er nødvendig med henblik på udvikling, afprøvning og certificering af biler og deres funktioner, inklusive de assisterede, opkoblede, delvist automatiserede og autonome kørefunktioner, for at sikre, at Polestars køretøjer opfylder de gældende standarder for kvalitet og færdselssikkerhed.
Kategorier af personoplysninger

Testkøretøjer er udstyret med forskellige følere (såsom radar, ultralydsføler, GPS/lokalisering), mikrofoner og videokameraer. Testkøretøjernes omgivelser kan blive optaget på video- og lydfiler og gemt med henblik på efterfølgende analyse, og kombineret med yderligere følerdata. Disse video- og lydoptagelser kan omfatte optagelser af individuelle trafikanter, nummerplader og andre personoplysninger.

Bemærk, at vi ikke er interesserede i at fastslå din identitet, og at systemet ikke er konfigureret til dette formål, da det ikke er nødvendigt med henblik på udvikling, afprøvning og certificering af biler og deres funktioner, inklusive de assisterede, opkoblede, delvist automatiserede og autonome kørefunktioner. Alle trafikobjekter kategoriseres derfor kun som biler, motorcykler, fodgængere osv. Billederne anvendes ikke til at identificere de forbipasserende fodgængere, de forskellige bilmodeller eller deres førere.

Retsgrundlag

Vores legitime interesse (GDPR, artikel 6.1, litra f) i udvikling, afprøvning og certificering af biler og deres funktioner, inklusive de assisterede, opkoblede, delvist automatiserede og autonome kørefunktioner, for at sikre, at Polestars køretøjer opfylder de gældende standarder for kvalitet og færdselssikkerhed.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi afvejer dine interesser i forhold til vores.

OpbevaringDe data, som indsamles inden for konteksten med brug af testkøretøjerne, opbevares så længe, det er nødvendigt til udviklings-, afprøvnings- og certificeringsformålene, og i forbindelse med kvalitetssikringstiltag, inklusive langsigtet overvågning og udviklingsformål.
Dataansvarlig(e)Polestar Performance AB

3. Hvordan vi videregiver dine personoplysninger og til hvem

For at udvikle og validere sikre og pålidelige algoritmer til udvikling af biler og deres funktioner, inklusive de assisterede, opkoblede, delvist automatiserede og autonome kørefunktioner, skal vi analysere en stor mængde af kamera-, lyd- og følerdata. For at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af resultaterne deler vi dine oplysninger med vores samarbejdspartnere.

Vores samarbejdspartnere omfatter:

  • OEM-partnere, med henblik på samarbejde inden for forskning og udvikling;

  • leverandører inklusive udviklingstjenesteudbydere og teknologitjenesteudbydere.

Overførslen af video-, lyd- og følerdata til vores samarbejdspartnere er underlagt kontraktmæssige beskyttelsesforanstaltninger og kan kun anvendes til netop de formål, som er fastlagt af Polestar (dvs. til udviklingsformål inden for delvist og fuldt automatiseret kørsel).

For at efterkomme gældende love og regler om kvalitet og sikkerhed deler vi også dine oplysninger med certificeringsorganer og myndigheder.

4. Overførsel af dine personoplysninger

Vi bestræber os på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS-området. Men hvis dataene behandles i lande uden for EU/EØS, sikrer vi, at der gælder samme høje niveau af beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med de europæiske databeskyttelsesstandarder.

EU-institutionerne har allerede fastlagt et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse for visse lande uden for EU, såsom Storbritannien, Canada, Sydkorea og Schweiz. Da niveauet af databeskyttelse er sammenligneligt, kræver dataoverførsel til disse lande ikke særlig godkendelse eller yderligere påkrævede beskyttelsesforanstaltninger.

Hvis du vil se de specifikke beskyttelsesforanstaltninger for overførslen af data til andre lande, bedes du kontakte os gennem en af de nedenfor angivne kommunikationskanaler.

5. Dine rettigheder

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan trække dit samtykke tilbage eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, tilgå de oplysninger, vi opbevarer om dig, bede om berigtigelse eller begrænsning af dine oplysninger, anmode om at få dine oplysninger porteret til en anden enhed, anmode om, at vi sletter dine oplysninger, og endelig kan du indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. I Sverige har du ret til at indgive en klage til den svenske tilsynsmyndighed for privatlivsbeskyttelse (IMY). En liste over europæiske tilsynsmyndigheder kan ses her.

For at udøve dine rettigheder bedes du anvende denne webformular. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet på polestar.com/privacy-policy.

6. Kontaktoplysninger

Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096, med postadresse Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøgsadresse Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

7. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil informere dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den opdaterede privatlivspolitik på vores hjemmeside. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores privatlivspolitik, sender vi dig en underretning via e-mail. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om privatlivspolitikken eller om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.