Polestar 6 LA Concept edition


En skalerbar plattform. Merking av aluminiumslegeringer for å beholde materialets egenskaper, etter hvert bruk. Det limte og varmeherdede selvbærende karosseriet av aluminium i Polestar O₂ er et eksempel på innovativ, og sirkulær bruk av råmaterialer.

En skalerbar plattform. Merking av aluminiumslegeringer for å beholde materialets egenskaper, etter hvert bruk. Det limte og varmeherdede selvbærende karosseriet av aluminium i Polestar O₂ er et eksempel på innovativ, og sirkulær bruk av råmaterialer.

Elektrisk høyytelse handler ikke bare om kraft. Det handler også om kjøreegenskaper, respons og kontroll. For å oppnå den perfekte balansen har Polestar O₂ et selvbærende karosseri laget av forskjellige anodiserte aluminiumslegeringer. Ved å kombinere de individuelle egenskapene til de forskjellige sortene dannes en stiv struktur med god respons og ekstremt lav vekt som gir en suveren elektrisk kjøreopplevelse.

Polestar O₂ er basert på vår egen skalerbare plattform som tidligere er brukt i Polestar Precept. Takket være denne plattformen kan det limte og varmeherdede selvbærende karosseriet tilpasses med minimale modifikasjoner, noe som gir maksimal designfleksibilitet i utviklingen av fremtidige biler. I tillegg kan vi gjøre endringer uten at det går ut over vekten og stivheten, slik at enhver Polestar har merkets karakteristiske gode respons.

Selv om aluminium kan resirkuleres, er prosessen for gjenbruk av aluminium langt fra sirkulær. Gjenvinningsbedrifter mottar biler i form av en komprimert kube, som deretter rives opp og separeres. Siden denne metoden ikke skiller mellom forskjellige sorter aluminium, blir materialene nedsirkulert i stedet for resirkulert, og resultatet er aluminium av laveste kvalitet. Polestar O₂ slutter materialsirkelen ved hjelp av et selvbærende karosseri laget av tydelig merkede aluminiumssorter, slik at de forskjellige sortene kan resirkuleres hver for seg, klare til å brukes på nytt.

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: