• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Forbikjøringshjelp*

Forbikjøringshjelp kan hjelpe føreren ved forbikjøring av andre kjøretøy. Funksjonen kan brukes med adaptiv cruisekontroll * eller Pilot Assist*.

Når adaptiv cruisekontroll eller Pilot Assist følger et annet kjøretøy og føreren markerer en forestående forbikjøring med venstre retningsviser, 1 kan systemene hjelpe til ved å akselerere bilen mot forankjørende kjøretøy før egen bil har rukket å komme inn i forbikjøringsfilen.

Funksjonen forsinker så fartreduksjonen for å unngå for tidlig oppbremsing når bilen nærmer seg et langsommere kjøretøy.

Funksjonen er aktiv til det forbikjørte kjøretøyet er passert.

 Advarsel

Vær oppmerksom på at denne funksjonen kan aktiveres ved flere situasjoner enn ved forbikjøring, f.eks. når retningsviseren blir brukt til å markere filbytte eller før avkjøring til annen vei - bilen vil da akselerere en kort stund.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.
  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  2. 1 Bare ved blink til venstre i bil med venstreratt og blink til høyre i bil med høyreratt.