Juridisk

Etikk

Polestar handler i samsvar med de høyeste standardene for etikk og integritet for å sikre at vi beholder tilliten til våre kunder, kolleger, interessenter og grupper der vi opererer.

Ansvarlig forretningsdrift

 1. 01

  Integritet og eierskap

  Disse to fundamentale verdiene utgjør det moralske kompasset for alle Polestar-ansatte. Vi handler alltid med integritet, i samsvar med loven, og overholder høye etiske standarder.

 2. 02

  Forbedring av samfunnet vi lever i

  Arbeider alltid for å sikre at våre handlinger er bærekraftige og etiske, at vi respekterer menneskerettighetene og støtter miljøvernarbeid.

 3. 03

  Etisk forretningspraksis

  Våre forretningsrelasjoner skal være basert på tillit, transparens, ærlighet og ansvarlighet. Vi støtter fri og rettferdig konkurranse og tillater aldri korrupsjon eller bestikkelser.

Etiske dokumenter

Våre etiske retningslinjer er utformet for å inspirere og veilede oss i de daglige aktivitetene og operasjonene. De angir forpliktelsene og prinsippene som gjelder for Polestar-gruppen.

Last ned

Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere angir forretningsstandarder som våre partnere må overholde.

Last ned

Vår uttalelse om moderne slaveri angir tiltakene som Polestar gjennomfører for å behandle moderne slaveri og menneskehandel i leverandørkjedene.

Last ned

Vår stilling til konfliktmineraler tar for seg utfordringene knyttet til gruvedrift, produksjon og bruk, og er en rettesnor for Polestars arbeid med risikohåndtering innen konfliktmineraler i våre globale forsyningskjeder.

Last ned

Polestar CMR og vår årlige konfliktmineralkampanje om 3TG.mineraler - tinn, tantal, wolfram og gull - har som mål å bidra til å overføre informasjon gjennom leveringskjeden når det gjelder mineralenes opprinnelsesland, og smelteverkene og raffineringsverkene som brukes. Selskapsgjennomgangen identifiserer og understøtter smelteverk som er validert for å samsvare med Ansvarlig mineralsikringsprosess (RMAP), med formål å stoppe handel som er i fare for å finansiere væpnede konflikter eller gruvedrift med tvangsarbeid.

Last ned

Rapportere bekymringer

Polestar har implementert en rapporteringskanal som kalles SpeakUp for å hjelpe både interne og eksterne personer (som f.eks. forretningspartnere, kunder, andre tredjeparter som er involvert med Polestar) med å rapportere mistenkte alvorlige overtredelser av regler. Anonyme rapporter er mulig der det er tillatt i henhold til lokale lover.

Rapporter en bekymring