Nieuws

Streven naar nul: het plan voor een klimaatneutrale auto in 2030

Een oosterse wijsheid luidt dat elke grote reis begint met het zetten van de eerste stap. We hebben al gebroken met de conventies van de auto-industrie, omdat we de omslag naar een duurzamere toekomst willen versnellen. Nu beginnen we aan onze grootste reis tot nu toe: een klimaatneutrale auto maken door de emissies van de toeleveringsketen en het productieproces te verminderen. Dat is onze uitdaging voor 2030.

Dit is een spannende en ongekende tijd in de geschiedenis van de auto-industrie. Fabrikanten hebben nu de kans om een verbeterslag te maken.

Wij noemen het de Polestar 0.

Het project werd wereldkundig gemaakt in Polestar's eerste jaaroverzicht ooit, waarin we beloofden om alle emissies in de toeleveringsketen en het productieproces van de auto uit te bannen. Totdat er aantoonbare resultaten zijn, moeten compensatieoplossingen als laatste redmiddel worden beschouwd. In plaats daarvan richten we ons op de emissies die we direct of indirect kunnen verminderen. Dit betekent dat alle schakels in Polestar's toeleveringsketen onze doelen moeten halen zonder compensatie door bomen te planten of andere vormen van CO2-opname door gewassen. Het uiteindelijke doel is een auto die de fabriek verlaat met een koolstofvoetafdruk van nul.  

De Polestar 0 zal gekenmerkt worden door innovatief en circulair design. Daarbij kun je denken aan circulaire accu's, gerecyclede materialen en hernieuwbare energie in de hele toeleveringsketen.

Dit is een ongekende uitdaging. En we hebben negen jaar om het voor elkaar te krijgen.

Een belangrijke eerste stap hierbij is volledige transparantie, want anders hebben alle andere inspanningen geen zin. Daarom publiceren we voortaan een duurzaamheidsverklaring voor alle Polestar-modellen, te beginnen met de koolstofvoetafdruk en traceerbare materialen, op onze website en in onze Polestar Spaces. Voor alle toekomstige modellen doen we hetzelfde. Gaandeweg worden meer parameters, zoals gerecyclede/hernieuwbare materialen, in het productlabel opgenomen. Een andere stap is de exploitatie van een van de meest milieuverantwoorde autofabrieken in China, die op 100% hernieuwbare elektriciteit draait.

"Als fabrikant van elektrische auto's hoeven we ons geen zorgen te maken  over giftige emissies van verbrandingsmotoren, maar dat betekent niet dat ons werk  erop zit. We moeten nu al onze inspanningen richten op het  terugdringen van emissies in de toeleveringsketen en het productieproces van onze auto's. Dit is een spannende en ongekende tijd in de geschiedenis van de auto-industrie. Fabrikanten hebben nu de kans om een verbeterslag te maken. Voor het eerst durven we te dromen van een toekomst met klimaatneutrale, circulaire maar nog steeds prachtige auto's en het menselijk recht om schonere lucht in te ademen", zegt Fredrika Klarén, Head of Sustainability van Polestar.

Bij Polestar worden we gedreven door vastberadenheid. We weten dat we heel veel stappen moeten zetten om netto nul emissies te bereiken. Maar de eerste hebben we alvast gezet.

Uit recent onderzoek blijkt dat de huidige trend om bomen te planten als compensatie op lange termijn niet duurzaam is. Daarvoor zouden we te veel grond moeten gebruiken, terwijl we niet goed weten in hoeverre bossen en bodems in staat zijn om koolstof langdurig op te slaan. Compensatie door het planten van bomen dreigt ook bij te dragen aan monoculturen en verlies van biodiversiteit. Er is bovendien geen garantie dat bossen later niet worden gekapt, door bosbranden worden verwoest of het slachtoffer worden van klimaatverandering.

Gerelateerd

Hoe Polestar bouwt aan een duurzame toekomst: videoserie Clarifications with Klarén

Een duurzame toekomst opbouwen, dat is waar we in essentie mee bezig zijn. Werken aan een eerlijke samenleving op een gezonde planeet. Daar is niet één oplossing voor. Daarom zetten wij vol in op vier pijlers die wij zien als het fundament onder die samenleving van morgen. Frederika Klarén, Hoofd Duurzaamheid bij Polestar, vertelt er meer over in deze korte video.

Polestar © 2021 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: