• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Vulopening voor sproeiervloeistof

Om de voorruit schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Bij temperaturen onder het vriespunt moet sproeiervloeistof met antivries worden gebruikt.
PS-2007-Refiling washer fluid

Het sproeiervloeistofreservoir is bij te vullen via de opening met de blauwe dop. Het reservoir heeft een inhoud van 3,5 liter (3.7 qts).

 N.b.

Wanneer er nog zo’n 1 liter (1 qt) sproeiervloeistof in het reservoir zit, verschijnt op het bestuurdersdisplay de melding Vul bij Sproeiervloeistofpeil te laag samen met het symbool PS-1926-Washer fluid symbol.

Voorgeschreven kwaliteit: Door Polestar aanbevolen sproeiervloeistof – met antivries bij koud weer en temperaturen onder het vriespunt.

 Belangrijk

Gebruik sproeiervloeistof met de aanbevolen pH-waarde tussen 6 en 8 (gebruiksklaar mengsel, d.w.z. gelijke delen/1:1 bij neutraal water).

 Belangrijk

Gebruik bij temperaturen onder nul sproeiervloeistof met antivries, zodat de vloeistof niet bevriest in de pomp, het reservoir en de slangen.