• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Accu's en stroomvoorziening

De eigen stroomvoorziening van de auto vindt plaats met verschillende accu's en componenten. Die maken de elektrische functies van de auto mogelijk.

Het primaire elektrische systeem van de auto werkt met een spanning van 12 V en voedt elektrische apparatuur.

Voor elektrische aandrijving heeft de auto een hoogvoltsysteem naast het primaire elektrische systeem.

Accu’s

Om verschillende componenten te voorzien van stroom is de auto voorzien van:

  • een 12V-accu die het primaire elektrische systeem van de auto voedt
  • een hoogvoltaccu voor elektrische aandrijving van de auto.

 Waarschuwing

Meerdere componenten in de auto werken op hoogspanning. Raak niets aan dat gekoppeld is aan het hoogvoltsysteem en voer alleen ingrepen uit die duidelijk zijn beschreven in de Handleiding.