Juridisch

Ethiek

Polestar handelt conform de hoogste normen van ethiek en integriteit om ervoor te zorgen dat wij het vertrouwen van onze klanten, collega's, stakeholders en de gemeenschappen waarin wij actief zijn handhaven.

Verantwoord zaken doen

 1. 01

  Integriteit en eigendom

  Deze twee fundamentele waarden vormen het morele kompas voor elke medewerker van Polestar. Wij handelen altijd integer en in overeenstemming met de wet, en leven hoge ethische normen na.

 2. 02

  De maatschappij waarin we leven verbeteren

  Wij zorgen er voortdurend voor dat onze handelingen duurzaam en ethisch zijn, we respecteren de rechten van de mens en dragen bij aan de bescherming van het milieu.

 3. 03

  Ethisch zakelijk gedrag

  Onze zakenrelaties moeten gebaseerd zijn op vertrouwen, transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen een vrije en eerlijke concurrentie en tolereren geen corruptie of omkoping.

Documenten inzake ethiek

Onze Gedragscode is ontwikkeld om ons te inspireren en te leiden bij onze dagelijkse activiteiten en bedrijfsvoering. De code geeft de verbintenissen en beginselen weer die op de Polestar Group van toepassing zijn.

Downloaden

De Gedragscode voor Zakenpartners definieert de zakelijke normen waar onze partners zich aan moeten houden.

Downloaden

Onze Verklaring inzake Moderne Slavernij definieert de stappen die Polestar zet om moderne slavernij en mensenhandel in zijn toevoerketens aan te pakken.

Downloaden

Ons standpunt inzake conflictmineralen richt zich op de uitdagingen samenhangend met de winning, verwerking en het gebruik ervan, en geeft aan hoe Polestar te werk gaat om risico's met betrekking tot conflictmineralen binnen onze wereldwijde toeleveringsketens te beheren.

Downloaden

Polestar CMR en onze jaarlijkse campagne inzake de 3TG conflictmineralen - tin, tantalium, wolfraam (tungsten) en goud - zijn erop gericht doorgifte van informatie via de toeleverketen ten aanzien van de herkomstlanden van de mineralen, en de gebruikte smelterijen en raffinaderijen te ondersteunen. Het due diligence-proces identificeert en begunstigt smelterijen waarvan is gevalideerd dat deze zich houden aan het Borgingsproces verantwoorde herkomst van mineralen (RMAP), met als doel handel tegen te gaan waarbij het risico van financiering van gewapend conflict of mijnbouw met dwangarbeid bestaat.

Downloaden

Zorgen of vragen melden

Polestar heeft een meldingskanaal in het leven geroepen, genaamd SpeakUp. Dit dient om zowel interne als externe personen (zoals zakenpartners, klanten en overige externe partijen die bij Polestar betrokken zijn) te helpen om vermoedens van ernstige schendingen van de regels te melden. Anonieme melding is mogelijk voor zover dat door lokale wetgeving is toegestaan.

Een kwestie melden

Ook is het mogelijk melding te doen door te bellen met een telefoonnummer dat is weergegeven op onderstaande lijst, of door gebruik te maken van een mobiele app ("SpeakUp" van People Intouch is beschikbaar voor iOS and Android). Als u belt of gebruik maakt van de mobiele app, gebruik dan organisatiecode 105577 om een kwestie aan Polestar te melden.

Download de telefoonlijst

Een kwestie melden