Hvad er V2G, og hvordan kan det forandre energiinfrastrukturen?

Tænk hvis din elbil kunne mere end bare at få dig fra A til B – eksempelvis betale din elregning. Gennem udrulning af V2G-teknologi kan denne virkelighed være tættere på, end man skulle tro.

Animation of Polestar 3 discharging energy to the grid.

Ved første øjekast, kan elbilerne godt virke som en trussel mod elnettet. Kritikernes udtrykker ofte bekymring for et udtjent og utilstrækkeligt elnet, der vil ende med at bukke under for den høje efterspørgsel, der følger med, når flere elbilbatterier skal lades op. Men med implementeringen af den såkaldte vehicle-to-grid(V2G)-teknologi – opkobling af elbiler på elnettet som strømkilder – kan elnettet gå hen og blive langt mere fleksibelt og pålideligt. 

Hvad er V2G, og hvordan adskiller det sig fra andre V2X-teknologier?  

V2G betyder, at elbiler med tovejs ladeevner kan fungere som opbevaringsenhed af strøm fra elnettet, der også kan sende strømmen tilbage ud på nettet. Forenklet sagt betyder det, at en bil, der er forbundet via et ladepunkt, kan bruges som en mobil strømkilde, der kan levere strøm til elnettet, når efterspørgslen er særligt høj, og som et bæredygtigt supplement til brugen af vedvarende energikilder.

Dette adskiller sig fra både V2H (vehicle-to-home) og V2L (vehicle-to-load), der fokuserer på at levere strøm til hjemmet eller eldrevne værktøjer, elcykler eller andre apparater. Begge disse agerer back-up for hjemmet i stedet for at sende den overskydende strøm tilbage ud på nettet. V2L er for i øvrigt en relativ simpel teknologi, der allerede bruges.

Der er mange forskellige V2X-teknologier, men V2G skiller sig ud med sin evne til at levere ren strøm på stor skala. 

Lad os dykke dybere ned i, hvorfor teknologien er så omvæltende. 

V2G demonstration in Santa Monica at Polestar Day.
En visuel repræsentation af V2G, vist frem i Santa Monica under Polestar Day.
V2G demonstration in Santa Monica at Polestar Day.
Hvorfor det er vigtigt.   

Det er bydende nødvendigt for at nå klimamålene, at vi begynder at bruge elbiler og vedvarende energikilder. Men det er alt anden end let for forbrugere at forudsige, hvornår strøm fra vedvarende kilder er tilgængeligt på elnettet, og det sætter høje krav til vores energiinfrastruktur og elnettet.

Løsningen er at justere udbud og efterspørgsel efter, hvornår folk skal bruge strøm til transport og hvornår det skal bruges på elnettet.

Parkerede elbiler som energiopbevaring er en effektiv måde at sprede energiefterspørgslen på elnettet ud. Hvis elbilejere for eksempel lader deres køretøjer op inden for de almindelige arbejdstimer – hvor der som regel er rigeligt med sol- og vindkraft på elnettet – kan de sende ekstra strøm ud i nærområdet, når de kommer hjem og efterspørgslen stiger. 

Ifølge et nyt studie ville det kun kræve, at 30 procent (globalt set) af verdens elbilejere gik med i et V2G-program for at dække behovet for energiopbevaring i 2030. Og hvis Californien udnyttede samtlige estimerede 14 millioner elbiler i 2035, vil delstaten kunne dække strømforbruget i samtlige af statens husholdninger i tre dag i henhold til Natural Resources Denfense Council. .

For at sætte skub på overgangen i Californien har vi for nyligt annonceret et samarbejde med California Energy Commission og det uafhængige, non-profit energiforskningsinstitut EPRI om at lave et forstudie – finansieret af Vinnova – der skal munde ud i et roadmap for V2G-tjenester i Californien. Forstudiet går i gang i december i år og løber indtil oktober året efter.

Animation of bidirectional charging and discharging.
Hvad er fordelene ved V2G?   

Udover at give en hjælpende hånd med den stigende efterspørgsel på strøm – og med en reduktion af afhængigheden af fossile energikilder – er der adskillige vilde goder ved V2G-teknologien.

I forhold til forbrug tilbyder V2G en økonomisk god måde at klare den stigende energiefterspørgsel på, der samtidig udnytter strømmen fra vedvarende energikilder såsom vindkraft bedre. Det resulterer i billigere og mere pålidelig elproduktion for borgere.

En vigtig pointe er, at V2G kan være med til at betaler for omkostningerne ved at eje en elbil. Ved at blive betalt for at sende strømmen tilbage ud på elnettet kan elbilejere både facilitere overgangen til en grøn energiinfrastruktur og lave deres biler om til en indtjeningskilde.

Selvfølgelig bliver der ikke lavet om på energiinfrastrukturen fra den ene dag til den anden. V2G-teknologien er stadig på et tidligt udviklingsplan og ladepunkterne skal forberedes med software, der kan kommunikere med det centrale elnet om at måle efterspørgslen på ethvert givent tidspunkt i systemet.

Elbilproducenter er også nødt til at øge implementeringen af tovejs ladeevner i deres køretøjer, da ikke alle elbiler har det fornødne udstyr i øjeblikket. Det sker med Polestar 3.

Polestar V2G app UI.
Polestar V2G-app.
Polestar 3 rear.
Vi forestiller os en fremtid, hvor vores biler også giver vores kunder en ny indkomstmulighed udover deres egenværdi.
Emanuella Wallin, Polestar Product owner charging and energy
Polestar undersøger fremtidens V2G i nyt pilotprojekt  

Sammen med Sveriges energistyrelse Svenska Kraftnät, Chalmers tekniska högskola, hjemmeladerudbyderen Easee og energiselskaberne Göteborg Energi Nät og Vattenfall går Polestar nu forrest i et ny V2G testprogram i Göteborg.

"Ifølge vores estimeringer kan V2G-forbundne køretøjer i fremtiden tage sig af op til 20 % af efterspørgslen på fleksibilitetstjenester her i Göteborg. I dette tilfælde er det at tilbyde ekstra strøm fra køretøjernes batterier for at kunne give et mere stabilt elnet", fortæller CEO for Göteborg EnergiNät AB, Lars Edström.

Under pilotprojektet vil en gruppe Polestar 3-ejere kunne sælge deres energikapacitet på det offentlige energimarked gennem et såkaldt Virtuelt kraftværk (VPP, Virtual Power Plant). Med denne teknologi kan man planlægge at benytte batterikapaciteten og -tilgængeligheden i bilparken ud fra tidligere data til at understøtte energiefterspørgslen, hvilket betyder, at de kan tjene flere penge på deres biler. 

Lyder det kompliceret? Bare rolig, kunden behøver ikke at gøre noget. De skal bare sætte bilen til opladning, udfylde deres ugeskema, for hvornår de bruger deres bil, hvorefter den intelligente ladeteknologi klarer resten.

Projektleder på Polestar V2G Emanuella Wallin tilføjer: "Projektet er det største pilotprojekt i Sverige og et af de første i Europa med denne partnersammensætning. Vi forestiller os en fremtid, hvor vores biler også giver vores kunder en ny indkomstmulighed udover deres egenværdi".

"I tidligere V2G-projekter har fokus som regel ligget på den enkelt husejer, men ved at kombinere elbilerne i en bilpark går vi et skridt videre. Det virtuelle kraftværk gør hele bilparken i stand til at handle samlet som en fleksibel energikilde på energimarkedet", fortæller Emanuella Wallin. "Med de øjne kan indvirkningerne fra dette projekt blive enorme, med potentiale til at etablere nye best practices, som kan bruges på tværs af regioner".

"Ved at gå sammen med statslige instanser, den akademiske verden og vigtige spillere i den nationale og lokale energiinfrastruktur er Polestar på en mission for at omdanne elbiler fra belastninger på nettet til aktiver. "Den indvirkning som V2G-teknologi kan få på miljøet, elnettet, forretninger og kunder er kæmpestor. Det er begyndelse på et skift i måden vi tænker om elbiler på", afslutter Emanuella Wallin.

Relateret

Polestar 4 and Polestar 3 on stage in front of red tulips

SUV el. SUV-coupé: Hvad er forskellen på det to seneste tilføjelser til Polestar-familien?

Hos Polestar bliver intet overladt til tilfældighederne. En bil med et Polestar-badge på fronten har gennemgået omfattende design- og udviklingsfaser for at passe ind i enhver bilists hverdag – uanset hvad den byder på. Så selvom Polestar 3 og Polestar 4 kan virke ens på overfladen, så gemmer de på en række forskelle.