"Bip"-rapporten

En opsummering af vores 2022 Bæredygtighedsrapport – uden brug af ordet bæredygtighed.

Sustainability stats in yellow written in three grey boxes

Nu er den her endelig. Rapporten over alle rapporter. Flere end 60 sider fyldt med grafer, procenter, milepæle og rammedefinitioner. Her taler vi selvfølgelig om …-rapporten, hvori vi fortæller jer om vores bestræbelser på at gøre det rigtige for planeten og dem, vi deler den med.Polestars bestræbelser på at skabe en fremtid for vores planet kan koges ned til fire fokusområder: klimaneutralitet, cirkularitet, gennemsigtighed, og inklusion. Vi husker dem med forkortelsen CCTI (climate neutrality, circularity, transparency og inclusion)

KlimaneutralitetPolestars overordnede mål er at opnå klimaneutralitet gennem hele værdikæden i 2040 – en stor udfordring. For at nå dertil har vi sat os en række yderligere mål, som skal opfyldes hen mod 2040. For eksempel skal vi have halveret udledningerne af drivhusgasser (GHG) pr. solgte bil i 2030 og producere en helt igennem klimaneutral bil samme år.For at lykkes med det, skal vi finde ud af, hvordan vi benytter færre kulstofintensive materialer, og vi skal lede efter flere vedvarende energikilder til brug i vores produktion. Vi skal også blive ved med at genanvende ved at genfremstille og genbruge dele til vores biler. Med hver opdatering af vores modeller, implementerer vi konkrete skridt/handlinger/midler til reduktion af drivhusgasudledninger. Der er altså ikke bare tale om ansigtsløftninger.Det mest sigende eksempel på vores bestræbelser på at opnå klimaneutralitet er Polestar 0-projektet – en skyhøj ambition om at bygge en helt igennem klimaneutral produktionsbil i 2030. Kun ved at eliminere alle udledninger i vores forsyningskæde, fremstillingsproces og i vores bilers afviklingsfase kan vi sige, vi er kommet i mål. Vi har til hensigt at eliminere udledningerne fra hele forsyningskæden uden at ty til modregning, såsom skovrejsning.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

CirkularitetCirkulære biler er nøglen til en kulstoffri fremtid inden for bilindustrien. Og med det mener vi selvfølgelig ikke, at alle biler skal være runde.Biler er nødt til at leve op til det stigende behov for mobilitet, men samtidig skal de også reducere deres forbrug af vores naturressourcer. Det indebærer, at de skal bruge færre nye materialer og i stedet bruge de materialer, der allerede er blevet produceret. Spørgsmålet er, hvordan dette skal kunne lade sig gøre. Vores overordnede mål er såvidt muligt at fjerne ikke-cirkulære materialer i vores biler.Det kan kun lade sig gøre ved at gå tilbage til det allertidligste stadie: designstadiet.Som regel fokuseres der i designstadiet på funktionalitet, kvalitet, omkostninger og brugeroplevelse. Historisk set er disse overvejelser blevet vægtet højere end vigtigheden af cirkularitet.Vi er nødt til at skabe en nydesignproces med cirkularitet som et centralt, inkorporeret begreb, så vi kan udvikle produkter, hvis materialer kan genbruges igen og igen.Lad os se på aluminium som et eksempel. Alle biler indeholder aluminium af forskellige klasser, men genbrugsfabrikkerne kan ikke skelne mellem dem, og de er derfor nødt til at genanvende dem som ét materiale. Det fører til et aluminiumsprodukt, som ikke længere kan bruges i højtklassificerede emner, da det nødvendigvis må nedklassificeres efter sammensmeltning.Polestars electric roadster-koncept præsenterer en ny løsning på problematikken ved aluminium. Alt aluminium får et mærkat, som gør det muligt for genbrugsfirmaerne at adskille aluminiummet i dets forskellige klasser, så hver klasse kan genanvendes individuelt. Det gør det muligt at skabe et lukket kredsløb for materialet, hvor de forskellige aluminiummer fastholder deres oprindelige kvaliteter ved genanvendelse.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

GennemsigtighedAlt det, vi har snakket om ovenfor, er intet værd, hvis ikke vi er gennemsigtige. Gennemsigtighed skaber tillid og demonstrerer ejerskab over og ansvarlighed for vores udvikling. Derfor fortsætter vi med at kommunikere åbent om de faktiske miljømæssige og sociale påvirkninger, som vores elbiler har gennem hele deres levetid fra produktion til demontering.En af de største udfordringer, vi står over for, ligger i vores forsyningskæde – helt specifikt i udvinding og raffinering af materialer. Farlige arbejdsvilkår, børnearbejde og tvangsarbejde, samt udnyttelse af indfødte befolkningsgrupper er desværre en negativ realitet i mineindustrien. Vi anerkender disse risici og arbejder sammen med troværdige organisationer om at fjerne dem fra vores forsyningskæde – og fastholde det sådan.Materialesporbarhed er et af vores bedste værktøjer til øget gennemsigtighed. Vi har en ambition om kun at modtage komponenter med tantal, tin, wolfram og guld – konfliktmineraler – fra forsyningskæder, der benytter tredjepartsvaliderede, konfliktfrie smelterier og raffinaderier.

Yellow stats and white copy stated in three grey boxes

InklusionMangfoldighed, repræsentation og lighed er de søjler, som vores vision for inklusion hviler på. Vi tror på, at promovering af inklusion har en hel række positive følgevirkninger. Uanset om det handler om øget innovation i firmaet eller om bedre forhold mellem personer og fællesskaber, så er inklusion et centralt aspekt.Vi har forpligtet os til at følge en etisk forretningspraksis, der opretholder menneskerettighederne og skaber en inkluderende arbejdsplads og kundeoplevelse.I forhold til vores arbejdsstyrke prioriterer vi sikring af kønsmangfoldighed ved rekruttering højest. Selvom andelen af kvindelige ansatte hos Polestar overstiger branchenormen, er vi overbevist om, at en forbedret kønsbalance vil gøre os til et bedre selskab.Kundeoplevelsen prioriteres også i vores inklusionsstrategi. Vi sigter efter af sikre en inkluderende kultur i hele organisationen og efter at fjerne forhindringer, der kan gøre det vanskeligt for en mangfoldig kundegruppe at interagere med vores produkter og tjenester.Vi arbejder fortsat på vores vision for fremtiden med et fokus på klimaneutralitet, cirkularitet, gennemsigtighed og inklusion. Hvis du vil vide mere og har lyst til at dykke ned i detaljerne, kan du læse den samlede rapport her.

Relateret

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre CO2-aftryk – Polestar 3 ændrer måden, vi ser SUV'ere på

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at SUV'ere er overalt. Det er én af verdens bedstsælgende biltyper, og der er meget at holde af ved den alsidige og praktiske SUV. Lige fra at køre børnene til træning til at forcere stejle bjergpas i Centralasien – alle steder, destinationer og formål har behov for store, praktiske og sikre køretøjer. Men populariteten har en pris, for den foretrukne biltype verden over er også dén, der bidrager mest til CO2e-udledningen på verdensplan.