Nyheder

LCA-rapport for Polestar 2

All in. En brugt talemåde som betyder, at man er fuldt ud dedikeret til noget. I poker betyder det også at satse alt, inden man viser sin hånd. Og selvom vi læner os mest op ad den første betydning af talemåden i vores stræben efter bæredygtig elektrisk performance, så passer den sidste også på os. Kortene på bordet: Og vi starter med at lægge vores LCA-rapport frem.

LCA (Life Cycle Assessment) er en undersøgelse, som fastlægger et produkts miljøpåvirkning. Den opstiller også rammerne for målingen af påvirkningen og tiltag til at nå bestemte mål, som for eksempel at gøre det givne produkt mere bæredygtigt. En LCA-rapport er konklusionerne på undersøgelsen.

Rapporterne bliver mere og mere almindelige, i takt med at andre industrier arbejder på at blive mere gennemsigtige og miljøvenlige. Dette sikrer, at kunderne bliver uddannet i at foretage informerede sammenligninger og ansvarlige valg. Desværre er bilbranchen ikke så åben.

Endnu.

Vi har for nylig gennemført en LCA-undersøgelse, der skal kortlægge Polestar 2'erens samlede kulstofforbrug. Dette inkluderer udledninger fra produktion af materialer, fremstilling af bilen, dens brugsfase og afvikling. Vi har offentliggjort rapporten sammen med en fuld beskrivelse af den benyttede metode, for at tilskynde andre til at gøre det samme.

Vi er gået all-in, som man siger i Poker, og vi håber, at de andre ved bordet kalder. Det ville være ærgerligt, hvis de andre folder på en mere gennemsigtig fremtid. De burde gå all-in. For i modsætning til poker, så er risikoen ved at folde for høj. 

Relateret

World EV Day 2021

Hold får tingene til at spille. Samarbejde er en genvej til fælles mål både i krisetider og brydningstider. Teamwork er dreamwork, som man siger.

Polestar © 2021 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: