Renere luft og renere gader på Jordens Dag

Den 22. april 2022 markerer 52-årsdagen for den verdensomspændende miljøbevægelse, kendt som Jordens Dag. Den blev lanceret i USA i 1970 og var (til dels) en reaktion mod det massive forbrug af blyholdig benzin til biler og den luftforurening, det medførte.

A close up of the top of the Earth from space

Et halvt århundrede senere kæmper vores samfund fortsat med konsekvenserne af udstødningsgasser, og offentlige data viser, at transporten på verdensplan står for mere end en femtedel af den globale udledning af drivhusgasser.Selv om revolutionen med de elektriske køretøjer er undervejs, sker overgangen ikke tilstrækkelig hurtigt. Vi er nødt til at gøre en indsats på alle fronter for at fremskynde omstillingen til en grønnere og renere fremtidVirksomheder såvel som forbrugere. Vores indsats som producent af elektriske køretøjer har fra starten været fokuseret på at reducere udledningen. På Jordens Dag i år retter vi vores opmærksomhed mod et andet område med forbindelse til bilerne: gaderne.I overensstemmelse med temaet for Jordens Dag i år vil vi gerne opfordre folk til at investere noget tid i at lære mere om de miljømæssige (og økonomiske) fordele ved elektriske biler, hvordan du kan bidrage til overgangen til grønnere energi, og hvad du kan gøre for at påvirke omstillingen til renere og mere bæredygtig mobilitet.  Polestar-ansatte kloden over opfordres ligeledes til at investere deres tid i gadeoprydningsinitiativer omkring vores lokale kontorer og omkringliggende områder.Vi har som virksomhed taget adskillige vigtige skridt på vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Og det vil vi fortsætte med, indtil vi når klimaneutral mobilitet. Faktisk er Polestar 2 et væsentligt skridt i den rigtige regning med mindre end halvdelen af den CO2-effekt en bil med intern forbrændingsmotor har, hvis den oplades med grøn energi.Vores mission er at gøre jorden til et renere, grønnere og mere bæredygtigt sted. Og jo mere vi deler denne vision, desto hurtigere når vi frem. Der er ikke grund til tøven, da der er rigeligt med bæredygtige løsninger og masser af affald, der skal samles op derude. Eller rettere: rigeligt med affald og masser af bæredygtige løsninger. Uanset hvad, så lad os investere noget tid i at beskytte planeten i dag. 

Relateret

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Pangaia og Polestar: Forpligtelse og fælles indsats

PANGAIA er en virksomhed, der arbejder med materialevidenskab for at kunne sende problemløsende innovation ud i verden gennem førsteklasses livsstilsprodukter. Deres mission er at omforme modelandskabet og inspirere til og sætte skub bag handlinger for en positiv fremtid for Jorden.