• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Tilslutte til internettet via Bluetooth

Opret en internetforbindelse via Bluetooth via internetdeling fra en telefon.
Sørg for, at telefonen understøtter internetdeling, og at funktionen er slået til.
Tilslut telefonen til bilen via Bluetooth. Gå til appvisningen PS2_2007_App view symbol, indstillinger PS2_2007_Settings symbol, og tryk på Bluetooth.
Hvis telefonen tidligere har været tilsluttet, skal du trykke PS2-23w17-iCup-Bluetooth-tethering icon for den telefon, du vil anvende. Ellers skal du først vælge Par ny enhed.
Godkend, via den meddelelse, der vises, at tilslutningen skal foretages.
Bilen forbindes til internettet.

 Note

Telefon- og netværksoperatøren skal understøtte internetdeling (deling af internetforbindelse), og abonnementet skal omfatte datatrafik.