• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Påsæt nye mærkater

Ved installation af softwareopgraderingen for ydelsen ændres elmotorernes samlede udgangseffekt. Nye dørmærkater med opdaterede elmotorspecifikationer samt en mærkat til bilens kølergitter følger med opgraderingen. Vi har samlet instruktioner om, hvordan du så problemfrit som muligt fjerner de eksisterende mærkater og påsætter de nye.

Aftagning

Beskyt dørfladen med afdækningstape omkring den gamle dørmærket: øverst til venstre, samt mærkatens venstre- og underkant.
Varm mærkaten op i 30 sekunder med en hårtørrer. Løft en af mærkatens kanter op og træk den forsigtigt løs af underlaget.

Montering

Rengør dørfladen der, hvor mærkaten skal fastgøres, med den medfølgende vådserviet med isopropyl.
Løsn beskyttelsesfolien på mærkatens bagside og begynd med den venstre kant. Fjern ikke hele folien for at undgå, at du berører den selvklæbende overflade.
Påsæt mærkaten i samme position som den gamle mærkat ved at tilpasse den ved hjælp af tapen, som du anvendte ved fjernelsen af den gamle mærkat. Påsæt mærkaten langsomt og forsigtigt ved hjælp af en plastskraber eller lignende; begynd med mærkatens venstre kant og fortsæt med den øvrige overflade, samtidig med at du fjerner den resterende beskyttelsesfolie. Vær forsigtig, så mærkatens farve eller tekst ikke beskadiges.
Fjern den resterende beskyttelsesfolie (delen med hul) og afdækningstapen.
Rengør ved behov dørfladen, der hvor mærkaten er påsat.

Undlad at berøre mærkatens selvhæftende flade, da dette kan forringe vedhæftningen. Temperaturen på dørfladen skal være mellem 18-35 °C.

Påsætning af mærkaten på bilens kølergitter

PS2-23w36-Mounting of rank mark sticker-MY24
Brug den medfølgende skabelon.
Rengør den flade, som angives på skabelonen, med den medfølgende vådserviet med isopropyl.
Fjern beskyttelsesfolien på mærkatens bagside.
Anbring mærkaten i korrekt position i henhold til skabelonen, og tryk den fast mod overfladen.