• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Luftkvalitet

Luftkvalitet

Materialevalget i kabinen og luftrensningssystemer sikrer, at luftkvaliteten i kabinen er høj.

CleanZone

Funktionen CleanZone kontrollerer og angiver, om alle forudsætninger for god luftkvalitet i kabinen er opfyldt eller ej.

Clean Zone Interior Package

Clean Zone Interior Package (CZIP) omfatter en række ændringer, der holder kabinen endnu mere fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.

Interior Air Quality System

Interior Air Quality System (IAQS) er et fuldautomatisk luftkvalitetssystem, der udskiller gasser og partikler, således at lugt og forurening i kabinen reduceres.

Aktivere og deaktivere luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensoren indgår i det fuldautomatiske luftkvalitetssystem Interior Air Quality System (IAQS).

Kabinefilter

Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et filter.

Luftrensning

Luftrensning af bilen inden kørsel kan anvendes til at forbedre luftkvaliteten i kabinen.

Start og luk for luftrensning i midterdisplayet

Luftrensningen forbedrer luftkvaliteten i kabinen inden kørsel.

Air Quality-app

Appen Air Quality () er en tjeneste, som visualiserer det målte indhold af små, luftbårne partikler i og uden for bilen over tid.