• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Belysning

Justere lysfunktioner via midterdisplayet

Lysfunktioner kan justeres og aktiveres via midterdisplayet. Dette gælder eksempelvis orienteringslys og velkomstbelysning.

Lyspanel

De forskellige lysknapper betjener både ud- og indvendig belysning. Med venstre kontaktarm aktiveres og justeres den udvendige belysning. Via midterdisplayet kan både den ud- og indvendige belysning aktiveres og justeres.

  • Udvendig belysning

  • Indvendig belysning