• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Tagbagagebærer*

Indledning

Specifikationer, konstruktionsdata og illustrationer i denne publikation er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.

Følg omhyggeligt anvisningerne for montering af tagbagagebærer.

 Note

Læs sikkerhedsanvisningerne sidst i denne vejledning.

Nøglenummer

PS2-2122-AUG-Load carrier - 1

Noter venligst nummeret på din nøgle i feltet ovenfor. Ved tab af nøglen, kan den genbestilles.

Montering af tagbagagebærer

Indhold i sættet

PS2-2122-AUG-Load carrier - 2

Forberedelser

PS2-2122-AUG-Load carrier - 3

Ved første montering skal listen klippes til den rette længde.

PS2-2122-AUG-Load carrier - 4

Træk derefter T-sporlisten fra hinanden.

PS2-2122-AUG-Load carrier - 5

Læg listen ned i tagbagagebæreren. Pilene på listen viser, hvilket hul listen skal placeres i. Pilene skal pege mod bilens front.

Placering af tagbagagebærer

PS2-2122-AUG-Load carrier - 6
Åbn dørene.
Find fastgørelsespunkterne til tagbagagebæreren i dørkarmene. Fastgørelsespunkterne består af to nittemøtrikker.

 Note

For at undgå lakskader: Rengør omhyggeligt nittemøtrikkerne og taget, hvor tagbøjlernes fastspændingsanordninger og fødder hviler.
PS2-2122-AUG-Load carrier - 7

Løsn tagbagagebærerens dækkapper ved at dreje låsenøglen 90° mod uret og derefter løsne forsigtigt på dækkappen.

Fold dækkappen op.
PS2-2122-AUG-Load carrier - 8

For at sætte den rette tagbagagebærer på det rette sted, se dekalen, som er placeret under tagbagagebæreren.

PS2-2122-AUG-Load carrier - 9
Skru skruen en smule ud på begge sider af tagbagagebærerens fæstebøjle.
Træk fæstebøjlen ud og fold den op.
PS2-2122-AUG-Load carrier - 10

Placer tagbagagebærerens ene fod ved tagkanten, så tapperne PS-Icon circle 1 på fæstebøjlen kommer på linje med nittemøtrikkerne PS-Icon circle 2 i dørkarmen.

Sænk forsigtigt tagbagagebærerens anden fod ned mod tagkanten på den anden side.
Kontroller, at den lille radius PS-Icon circle 3 på tagbagagebærerens fod ligger til omkring den modstående runding på tagkantens overside.

 Note

Hvis tagbagebærerens fod ikke ligger an på den modsvarende runding på tagkantens overside, er det muligt at løsne skruerne under gummilisten og justere foden nogle mm langs profilen.
PS2-2122-AUG-Load carrier - 11
PS2-2122-AUG-Load carrier - 12

Før fæstebøjlen ned mod tagkanten.

 Note

Pas på lakerede overflader.
Træk fæstebøjlen ud, så tapperne PS-Icon circle 1 går fri af tagkanten. Løsn skruen PS-Icon circle 2, hvis det er nødvendigt.
Skyd fæstebøjlen ind, så tapperne passer i nittemøtrikkerne på dørkarmen. Juster tagbagagebærerens fod sidelæns, hvis det er nødvendigt.
Træk fæstebøjlen mod bilen og skruerne i fæstebøjlens skrue PS-Icon circle 2 løst, så tapperne PS-Icon circle 1 ikke ramler mod nittemøtrikkerne.
PS2-2122-AUG-Load carrier - 13

Kontroller, at tagbagagebærerens fod PS-Icon circle 1 ligger an mod tagkanten.

Spænd fæstebøjlens skrue med det medfølgende værktøj ved skiftevis at spænde til i hver side. Når den klikker over, er det rette moment nået.
PS2-2122-AUG-Load carrier - 14

Sæt dækkapperne over tagbagagebærerens gavle og drej låsenøglen PS-Icon circle 1 90° med uret.

Ved anvendelse af T-sporsæt

PS2-2122-AUG-Load carrier - 15
Fold kappen ned.
Før T-sporskruen ind i snittene i listen.

Sikkerhedsanvisninger

 Note

  • Højeste tilladte taglast og totalvægt for bilen må ikke overskrides (se bilens instruktionsbog). Den maksimale taglast består af summen af tagbøjlernes egenvægt, tilbehør og last.
  • Fordel lasten jævnt over lastarealet, med så lavt tyngdepunkt som muligt og spænd den fast, så den ikke kan gå løs.
  • Kontroller lastens placering og fastspænding med jævne mellemrum.
  • Kontroller skrueforbindelser og beslag efter en kort køretur. Spænd ved behov med det foreskrevne moment. Kontroller med jævne mellemrum.
  • Køreegenskaberne samt køretøjets sidevindsfølsomhed ændres med last på taget. Tilpas hastigheden efter køretøjets last (maks. 130 km/t / 80 mph). Gældende hastighedsbestemmelser og øvrige trafikregler skal altid følges.
  • Tag tagbøjlerne af, når de ikke anvendes, af hensyn til andre trafikanters sikkerhed og for at spare energi.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.