• Håndbog
 • Videogalleri
 • Softwareopdateringer

Assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko12 kan hjælpe føreren med at undgå kollision ved hjælp af advarsel, automatisk bremsning og styreassistance.
PS2-2007-City Safety audio-visual warning and radar sensor
Oversigt over funktioner
 1. PS-Icon circle 1Lydsignal ved kollisionsrisiko
 2. PS-Icon circle 2Advarselssymbol for kollisionsrisiko
 3. PS-Icon circle 3Afstandsmåling med kameraenhed og radarenhed

Førere eller passagerer mærker normalt kun noget til funktionen – hvis der opstår en situation, som er meget nær en kollision.

Funktionen kan hjælpe føreren med at undgå en kollision, f.eks. ved kørsel i køer, hvor ændringer i den forankørende trafik sammen med uopmærksomhed kan føre til en episode. Funktionen aktiverer en kort, kraftig bremsning og standser i normale tilfælde bilen lige bag ved forankørende køretøjer.

Funktionen kan ikke slås fra, men er altid aktiveret. Men man kan indstille systemets følsomhed.

Delfunktioner

Assistance ved kollisionsrisiko kan udføre følgende efter behov:
 • Kollisionsadvarsel
 • Assisteret bremsning
 • Automatisk bremsning
 • Styreassistance

Trin 1 – Kollisionsadvarsel

Ved risiko for kollision med en fodgænger, cyklist, større dyr, eller et køretøj påkaldes førerens opmærksomhed med en lys-, lyd- og bremseimpulsadvarsel. Ved lavere hastigheder, kraftig føreropbremsning eller gasgivning udebliver bremseimpulsadvarslen, da bremseimpulsens intensitet varierer med bilens hastighed.

Trin 2 – Assisteret bremsning

Ved assisteret bremsning forstærkes førerens opbremsning, hvis systemet bedømmer, at bremsningen ikke er tilstrækkelig til at undgå en kollision.

Trin 3 – Automatisk bremsning

Hvis føreren ikke har begyndt en undvigemanøvre, og der er overhængende kollisionsrisiko, træder den automatiske bremsefunktion til - det sker, uanset om føreren bremser eller ej. Bremsning sker så med fuld bremsekraft for at reducere kollisionshastigheden eller med begrænset bremsekraft, hvis det er tilstrækkeligt til at undgå en kollision.

I forbindelse med at den automatiske bremsefunktion aktiveres, kan selestrammere aktiveres.

Funktionen er konstrueret til at aktiveres så sent som muligt for at undgå unødig indgriben. Automatisk bremsning sker først efter eller i forbindelse med kollisionsadvarslen.

Når automatisk bremsning har forhindret en kollision med et stationært objekt, bilen bliver stående og afventer aktiv handling fra føreren. Hvis bilen bremser op for et langsommere forankørende køretøj, sænkes hastigheden til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.

Et igangværende bremseindgreb kan altid afbrydes, ved at føreren trykker hårdt på speederen.

Når funktionen aktiveres og bremser, tændes bremselyset. Der vises en meddelelse på førerdisplayet om, at funktionen er eller har været aktiveret.

 Advarsel

Funktionen må ikke anvendes til at ændre førerens køremåde – føreren må ikke udelukkende forlade sig på funktionen til at bremse bilen.

Styreassistance

Funktionen kan hjælpe føreren med at reducere risikoen for, at bilen utilsigtet forlader vognbanen eller kolliderer med et andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt at styre bilen tilbage i vognbanen eller undvige. Styreassistance kommer ikke i rækkefølge, men kan ske uanset, når de øvrige faktorer indtræffer.

Efter automatisk indgriben vises på førerdisplayet, at det er sket, med følgende tekstmeddelelse.

 Note

Det er altid føreren, der bestemmer, hvor meget bilen skal styres - bilen kan aldrig overtage kommandoen.

 Advarsel

 • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
 • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
 • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Funktionen er ikke tilgængelig på alle markeder.