• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Parkeringsklima

Parkeringsklima er et samlingsnavn for forskellige funktioner, som forbedrer kabinens klima, når bilen er parkeret, f.eks. forkonditionering.

Åbn klimavisningen i midterdisplayet ved at swipe opad på hjemvisningen og tryk på Parkering for at komme til funktionerne.