• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot

Den adaptive fartpilot (ACC) kan hjælpe f med at holde en jævn hastighed kombineret med en forvalgt tidsafstand til forankørende køretøjer.

Symboler og meddelelser for adaptiv fartpilot

Der kan vises flere symboler og meddelelser vedrørende den adaptive fartpilot (ACC). Her er nogle eksempler.

Standby for adaptiv fartpilot

Den adaptive fartpilot (ACC) kan deaktiveres og sættes på standby. Dette kan ske automatisk eller på grund af førerens indgreb.

Automatisk bremsning med fartpilotfunktioner

Førerstøtterne adaptiv fartpilot og Pilot Assist har en særlig bremsefunktion i langsom trafik og ved stillestående trafik. I visse situationer aktiveres parkeringsbremsen for fortsat at holde bilen stille.

Indstil gemt hastighed til fartpilotfunktioner

Du kan indstille gemt hastighed for funktionerne fartbegrænser, fartpilot, adaptiv fartpilot og Pilot Assist.

Målskift med fartpilotfunktioner

Førerstøtten adaptiv fartpilot og Pilot Assist har en funktion til målskift ved visse hastigheder.

Displayvisning for adaptiv fartpilot og Pilot Assist

I følgende billedeksempel vises det, hvordan adaptiv fartpilot (ACC) og Pilot Assist kan vises på førerdisplayet.

Indstil tidsafstand til forankørende køretøj

Du kan indstille, hvilken tidsafstand der skal holdes til forankørende køretøj, for funktionerne adaptiv fartpilot og Pilot Assist.

Advarsel fra fartpilotfunktioner ved kollisionsrisiko

Førerstøttesystemerne adaptiv fartpilot og Pilot Assist kan advare føreren, hvis afstanden til forankørende køretøj pludselig bliver for kort.