• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Pilot Assist

Automatisk bremsning med fartpilotfunktioner

Førerstøtterne adaptiv fartpilot og Pilot Assist har en særlig bremsefunktion i langsom trafik og ved stillestående trafik. I visse situationer aktiveres parkeringsbremsen for fortsat at holde bilen stille.

Indstil gemt hastighed til fartpilotfunktioner

Du kan indstille gemt hastighed for funktionerne fartbegrænser, fartpilot, adaptiv fartpilot og Pilot Assist.

Målskift med fartpilotfunktioner

Førerstøtten adaptiv fartpilot og Pilot Assist har en funktion til målskift ved visse hastigheder.

Pilot Assist

Pilot Assist kan hjælpe føreren med at køre mellem vognbanens sidemarkeringer samt holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.

Displayvisning for adaptiv fartpilot og Pilot Assist

I følgende billedeksempel vises det, hvordan adaptiv fartpilot (ACC) og Pilot Assist kan vises på førerdisplayet.

Symboler og meddelelser for Pilot Assist

Der kan vises en række symboler og meddelelser vedrørende Pilot Assist. Her er nogle eksempler.

Standby for Pilot Assist

Pilot Assist kan deaktiveres og sættes på standby. Dette kan ske automatisk eller på grund af førerens indgreb.

Indstil tidsafstand til forankørende køretøj

Du kan indstille, hvilken tidsafstand der skal holdes til forankørende køretøj, for funktionerne adaptiv fartpilot og Pilot Assist.

Forskel på Pilot Assist og vognbaneassistance

Pilot Assist er en komfortfunktion, som kan hjælpe med til at holde bilen inden for dens egen vognbane og at holde afstanden til forankørende køretøj. Vognbaneassistance (LKA) er en funktion, som på lignende måde i visse situationer kan hjælpe med til at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin egen vognbane.

Advarsel fra fartpilotfunktioner ved kollisionsrisiko

Førerstøttesystemerne adaptiv fartpilot og Pilot Assist kan advare føreren, hvis afstanden til forankørende køretøj pludselig bliver for kort.