• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Parkeringskamera

Parkeringskamera

Parkeringshjælpekameraerne (PAC) kan vise en sammensat 360°-visning og en separat visning for de fire respektive kameraer: bageste, forreste, venstre eller højre kameravisning. Kameraerne kan aktiveres automatisk eller manuelt.

Aktivere parkeringshjælpkamera

Parkeringshjælpekameraerne (PAC) aktiveres automatisk, når bakgearet vælges eller manuelt med midterdisplayets funktionsknap.

Symboler og meddelelser for parkeringshjælp og parkeringshjælpekamera

Symboler og meddelelser for parkeringshjælp (PAS) og parkeringshjælpekamera (PAC) kan vises på midterdisplayet. Her er nogle eksempler.

Hjælpelinjer for parkeringshjælpkamera

Parkeringskameraerne (PAC) viser med linjer på skærmen, hvor bilen befinder sig i forhold til omgivelserne.

Parkeringshjælpkameraernes placering og optagelsesområde

Parkeringshjælpekameraerne (PAC) kan vise en sammensat 360°-visning og en separat visning for de fire respektive kameraer: bageste, forreste, venstre eller højre kameravisning. Kameraerne kan aktiveres automatisk eller manuelt.

Sensorfelt for parkeringshjælp

Hvis bilen er udstyret med parkeringshjælp (PAS), vises afstanden i parkeringshjælp-kameraets (PAC) 360°-visning med farvede felter for hver føler, der registrerer en forhindring.