• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Vognbaneassistance

Vognbaneassistance

Hensigten med vognbaneassistance (LKA) er på motorveje og andre større veje at hjælpe føreren med at reducere risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin egen vognbane.

Aktivere og deaktivere vognbaneassistent

Funktionen vognbaneassistance (LKA) kan vælges - føreren kan vælge at have funktionen aktiveret eller deaktiveret. Dog vil styreindgreb for fuldt optrukne linjer altid være aktiveret.

Forskel på Pilot Assist og vognbaneassistance

Pilot Assist er en komfortfunktion, som kan hjælpe med til at holde bilen inden for dens egen vognbane og at holde afstanden til forankørende køretøj. Vognbaneassistance (LKA) er en funktion, som på lignende måde i visse situationer kan hjælpe med til at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin egen vognbane.

Vælge assistancealternativ for vognbaneassistance

Føreren kan vælge, hvordan vognbaneassistance (LKA) skal fungere, hvis bilen forlader sin egen vognbane.

Symboler og meddelelser for Vognbaneassistance

En række symboler og meddelelser vedrørende vognbaneassistance (LKA) kan vises på førerdisplayet. Her er nogle eksempler.

Displayvisning for vognbaneassistance

Vognbaneassistance (LKA) visualiseres med et symbol på førerdisplayet for forskellige situationer.

Begrænsninger for vognbaneassistance

I visse krævende situationer kan vognbaneassistance (LKA) have vanskeligt ved at hjælpe føreren på den rigtige måde. I så fald anbefales det at slå funktionen fra.