• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Destination i Google Maps

Det er muligt at angive flere typer destinationer i Maps.

Der kan angives forskellige typer destinationer i søgefeltet. Udover adresser er det muligt at angive en specifik destination, f.eks. et museum, og bede om rutebeskrivelse dertil. Det er også muligt at søge mere generelt, f.eks. efter ladestationer, restauranter og hoteller, og derefter vælge ét af søgeresultaterne som destination og få rutebeskrivelse dertil.

Hvis der er koblet en Google-konto til bilen, kan destinationer, som er angivet på andre enheder, f.eks. hjem, arbejde, favoritter og seneste søgninger, vises i Maps.

 Note

Dårlig forbindelse kan begrænse antallet af tilgængelige funktioner.

Søge efter destination

PS2-2007-GoogleAssistentSymbol

Sig til for eksempel til Google Assistent1: "Naviger til [adresse]"

Som alternativ til Google Assistent kan følgende gøres:
Åbn Google Maps.
Tryk på søgefeltet.
Skriv destinationen eller tryk på mikrofonsymbolet for at søge efter destinationen med stemme.
Tryk på Start for at påbegynde vejvisning.

Tilføje adresse til hjem eller arbejde

Åbn Google Maps.
Tryk på brugersymbolet.
Tryk på Indstilling>Redigere hjem eller arbejde.
Angiv adresse
PS2-2007-GoogleAssistentSymbol

Nu kan du bede Assistenten navigere til et angivet sted eller for eksempel spørge: "Hvordan er trafikken til jobbet?".

  1. 1 Google Assistent findes endnu ikke på alle sprog.