• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Slidindikatorer på dækkene

Slidindikatoren viser status for dækkets mønsterdybde.
PS2-2007-Tire Wear Indicator

Slidindikatoren er en smal forhøjning på tværs af dækkets langsgående mønsterriller. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm (1/16"), er slidbanen på højde med slidindikatorerne. Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt. Husk, at dæk med lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i regn eller sne.

Relaterede artikler