• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Kørsel i vand

Kørsel i vand kan f.eks. være aktuelt på en oversvømmet vejbane. Kørsel i vand skal foregå med stor forsigtighed.

Bemærk følgende for at forhindre skader på bilen ved kørsel gennem vand:

  • Vandniveauet må ikke være højere end bilens gulv. Kontroller om muligt dybden på det dybeste sted, før kørsel gennem vandet påbegyndes. Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.
  • Kør ikke hurtigere end ganghastighed.
  • Stands ikke bilen i vandet. Kør forsigtigt frem, eller bak bilen tilbage ud af vandet.
  • Vær opmærksom på, at bølger skabt af modkørende trafik kan overstige niveauet for bilens gulv.
  • Undgå at køre gennem saltvand (risiko for korrosion).

Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.

Relaterede artikler