• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Forbundne funktioner med Google Maps

For at få fuld funktionalitet i Maps skal bilen have internetforbindelse. Her er en liste over funktioner, som er tilgængelige, når bilen har internetforbindelse.

De nævnte funktioner er kun eksempler. For opdaterede oplysninger om de tilgængelige funktioner, samt hvordan de fungerer, finder du på g.co/mapsincar.

Trafikinformation

Hvis trafikken kører langsomt, vises der orange eller røde streger, afhængig af, hvor langsom trafikken er. Hvis bilen mister internetforbindelsen, forsvinder de farvede streger efter nogle minutter, da oplysninger ikke længere er aktuelle. Der vises opdaterede trafikoplysninger, når forbindelsen genetableres. Kortet viser også oplysninger om forskellige typer forhindringer, f.eks. vejarbejde eller ulykker.

Hvis der opstår ulykker eller andre forhindringer langs din rute og der findes en hurtigere rute, foreslår Maps en alternativ rute.

Alternativ rute

Når der er angivet et ønsket rejsemål, foreslås der en rute, men også alternative ruter. Forslagene er baseret blandt andet på indstillinger i systemet, trafikoplysninger, beregnet strækning og rejsetid. En alternativ rute vælges på listen over foreslåede ruter eller ved at styre bilen ifølge den alternative rute, såkaldt decide by steering.

Skift rute under kørslen, Google Maps omdirigerer dig dynamisk ud fra det aktuelle trafikmønster, så du kan undgå trafikpropper.

 Note

Ovennævnte instruktioner er beskrevet generelt og omfatter tredjepartsleverandører. Tilgængelighed, procedure og funktionalitet kan blive ændret eller variere.