• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Fartbegrænser

En fartbegrænser (SL1) fungerer ved, at føreren regulerer hastigheden med speederen, men forhindres af fartbegrænseren i at komme til at overtræde en forudvalgt/indstillet maksimumshastighed.

Funktionen er tilgængelig på visse markeder.

Midlertidig acceleration

Fartbegrænsningen kan midlertidigt overskrides, når speederen trådes helt ned, uden at fartbegrænseren først skal sættes på standby – f.eks. for hurtigt at kunne accelerere bilen ud af en situation.

Gør i så fald sådan:
Træd speederen helt ned og slip den for at afbryde accelerationen, når den ønskede hastighed er nået.
Fartbegrænseren er i denne tilstand stadig aktiveret, og førerdisplayets symbol er derfor tændt.
Slip speederen helt, når den midlertidige acceleration er afsluttet.
Bilen elmotorbremses derefter automatisk ned under den sidst gemte maksimale hastighed.

Stejle veje

Ved kørsel på stejle bakker kan fartbegrænserens bremseeffekt være utilstrækkelig, og den gemte maksimale hastighed kan overskrides.

 Advarsel

  • Funktionen er en ekstra førerstøtte med det formål at lette kørslen og gøre den sikrere – men den kan dog ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.
  • Føreren rådes til at læse samtlige afsnit i Manualen om denne funktion for bl.a. at gøre sig bekendt med dens begrænsninger, som føreren skal være klar over, inden funktionen tages i brug.
  • Førerstøttefunktioner kan ikke erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og -bestemmelser.
  1. 1 Speed Limiter