• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe føreren med at undgå kollision ved hjælp af advarsel, automatisk bremsning og styreassistance.

Registrering af forhindringer med assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe føreren med at registrere forskellige former for forhindringer.

Vælg følsomhed for assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko er altid aktiveret, men føreren har mulighed for at vælge systemets følsomhed, hvilket regulerer den afstand, hvor advarsler skal aktiveres.

Mulighed for at reducere hastighed med assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe med at forhindre en kollision eller nedsætte kollisionshastigheden.

Symboler og meddelelser for assistance ved kollisionsrisiko

Der kan vises en række symboler og meddelelser vedrørende assistance ved kollisionsrisiko på førerdisplayet. Her er nogle eksempler.

Begrænsninger for assistance ved kollisionsrisiko

Assistance ved kollisionsrisiko har visse begrænsninger, som en fører skal være opmærksom på.

Assistance ved kollisionsrisiko i krydsende trafik

Assistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe føreren i forbindelse med, at egen bil svinger og krydser et modkørende køretøjs bane i et kryds.

Assistance ved kollisionsrisiko i modgående trafik

Assistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe føreren med at give styreassistance for at undgå kollision med køretøjer i modgående vognbane. Funktionen kan også reducere bilens hastighed ved møde i eget kørefelt med det formål at reducere kollisionens voldsomhed.

Assistance ved kollisionsrisiko med køretøjer i den blinde vinkel

Assistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe en fører, der ikke bemærker, at bilen er ved at forlade sin egen vognbane, samtidig med at et andet køretøj nærmer sig bagfra eller befinder sig i den blinde vinkel.

Assistance ved risiko for at køre af vejen

Assistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe føreren og reducere risikoen for, at bilen kører af vejen, ved aktivt at styre bilen tilbage ind på vejen igen.