• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Anvende forrudesprinkler

Forrudesprinklerne har til formål at rengøre forruden. Forrudesprinkleren startes med højre ratkontaktarm.

Starte forrudesprinkler

PS-2007-Windshield washing
Sprinklerfunktion, højre kontaktarm.
Før højre ratkontaktarm mod rattet for at starte forrudesprinklerne.
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag.

 Vigtigt

Undgå aktivering af sprinklersystemet, når det er frosset eller sprinklerbeholderen er tom, da der ellers er risiko for at beskadige pumpen.

Da der mangler ca. 1 liter (1 qt) sprinklervæske i beholderen, vises meddelelsen Sprinklervæske Påfyld sprinklervæske Lav væskestand sammen med symbolet PS-1926-Washer fluid symbol på førerdisplayet.