• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Sikkerhedsfunkt

Sikkerhedsstatus er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis en kollision kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. højspændingssystemet, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.

Hvis bilen har været udsat for en kollision kan teksten Sikkerhedstilstand Se instruktionsbog vises på førerdisplayet sammen med advarselssymbolet, hvis displayet er uskadt og bilens elsystem fremdeles fungerer. Meddelelsen betyder, at bilen har nedsat funktion.

Hvis bilen er sat i sikkerhedstilstand, er det muligt at forsøge at nulstille systemet for at starte og flytte bilen en kortere strækning, fx hvis den befinder sig et trafikalt farligt sted.

 Advarsel

Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at genindstille elektronikken, efter den har været i sikkerhedsfunktion. Det kan medføre personskader, eller at bilen ikke fungerer som normalt. Kontakt Polestar Customer Support for at få hjælp med at sørge for kontrollen og genoprettelsen af bilen til normal status, efter at Sikkerhedstilstand Se instruktionsbog er vist.

 Advarsel

Hvis bilen forsat er i sikkerhedsfunktion, må den ikke bugseres. Det skal bjerges fra stedet. Kontakt Polestar Customer Support.