• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Bugsering

Det er kun muligt at bugsere bilen op på et bjærgningsfartøj.

For at muliggøre bugsering skal bilen være i bugseringstilstand. Dette angives via midterdisplayet.

 Vigtigt

Bugsering bør kun foregå i aktiv bugseringstilstand. Hvis tilstanden ikke er aktiv, kan bilen begynde at oplade, og der er stor risiko for, at bilens system beskadiges.

 Vigtigt

Det anbefales ikke at bugsere ved hastigheder over 30 km/t (18 mph), selvom de lokale regler tillader det.

Bugseringstyper

Ved aktivering af bugseringstilstand skal typen af bugsering vælges.

Bugsering ved hjælp af bjærgningsfartøj

Bilen bugseres op på en bjærgningsfartøj, som derefter bugserer bilen, uden at bilens hjul ruller.