• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Optrækkeligt anhængertræk*

Det optrækkelige anhængertræk er nemt at slå ind eller ud efter behov. I indslået position, er anhængertrækket helt skjult.

 Advarsel

Følg nøje anvisningerne for ind- og udslåning af trækkrogen.

 Advarsel

Tryk ikke på knappen for ind- og udslåning, hvis der er koblet en anhænger til trækkrogen.

Slå anhængertrækket ud

 Advarsel

Undgå at stå i nærheden af kofangeren midt bag bilen ved udslåning af anhængertrækket.
PS-2007-Swivable towbar switch in trunk

Åbn bagklappen. En knap til ind- og udfoldning af anhængertrækket er placeret på venstre side bag i bagagerummet. En indikeringslampe i knappen skal lyse konstant, for at udfoldningsfunktionen skal være aktiveret.

Tryk på knappen og slip. Hvis der trykkes for længe, kan det medføre, at udslåningen ikke starter.

PS2-23w26-Swivable tow bar folding
Anhængertrækket slås ud og ned i en ulåst position. Indikeringslampen blinker. Anhængertrækket er klart til at føres videre til låst position.
PS2-23w26-Swivable tow bar fully folded

Før anhængertrækket til dets endeposition, hvor det fastsættes og låses fast – Indikatorlampen lyser konstant.

Anhængertrækket er klar til brug.

 Advarsel

Sørg for at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det rigtige sted.

 Note

Strømsparetilstand aktiveres efter et stykke tid, og indikeringslampen slukker. Systemet genaktiveres, ved at bagklappen lukkes og derefter åbnes igen. Dette gælder både ved ind- og udslåning af trækkrogen.

Hvis bilen elektrisk har registreret en tilkoblet påhængsvogn, ophører indikeringslampen med at lyse konstant.

Slå anhængertrækket ind

 Vigtigt

Kontrollér, at der ikke sidder en tilslutningskontakt eller adapter monteret i stikkontakten, når trækkrogen slås ind.
Åbn bagklappen. Tryk på knappen i venstre side bagtil i bagagerummet, og slip – et for langt tryk kan medføre, at indslåningen ikke starter.
Trækkrogen falder automatisk ned i en ulåst stilling. Indikeringslampen ved knappen blinker.
PS2-23w26-Swivable towbar and tow bar switch (retract)

Lås trækkrogen ved at føre den tilbage til dens indslåede stilling, hvor den låses.

Indikeringslampen lyser nu konstant, hvis trækkrogen er korrekt slået ind.

PS2-23w26-Swivable towbar and tow bar switch (retracted)

 Vigtigt

Når trækkrogen aktiveres via knaptryk og bliver placeret i ulåst position.

Vent i mindst 2 sekunder, indtil trækkrogen føres til låst position. Hvis trækkrogen ikke forbliver i låst position, vent yderligere et par sekunder og forsøg igen.

Spark ikke til trækkrogen.

 Vigtigt

Trækkrogen skal altid være slået ind, når den ikke anvendes.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.