• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Juster indstilling for dæmpning*

Ved kørsel under andre forudsætninger eller på vej med speciel beskaffenhed er det muligt at justere støddæmpernes indstillinger.

Placering af justeringsrat

Der findes fire justeringsrat, to til de forreste støddæmpere og to til de bageste. Justeringsrattene er placeret ved hvert hjul.

For forhjulene sidder justeringsrattene placeret i bunden af dæmperen, i nærheden af hjulet. For baghjulene sidder justeringsrattene placeret oven for hvert hjul i hjulhuset.

For at få adgang til justeringsrattene foran er det tilstrækkeligt at vinkle hjulet, til dæmperen bliver synlig. For at komme til justeringsrattene bagved skal hjulkassens inderskærm løsnes og bilen løftes, f.eks. med donkraft, se separat afsnit.

PS-2007-Placement of adjustable damper knob front
Justering af justeringsrat til forhjul.
PS2-2146-Placement of adjustable damper knob rear
Justering af justeringsrat til baghjul.

 Note

Jo nærmere justeringsrattet står på position 0, desto hårdere er støddæmpningen.

Juster indstilling for dæmpning for

PS-2007-Adjust damper front
Drej justeringsrattene højre eller venstre om for at ændre justeringsposition.
Drej justeringsrattene højre om set nedefra til slutpunkt for at få adgang til justeringsposition 0.

 Vigtigt

Træk ikke for hårdt i justeringsrattet – dæmperne kan beskadiges af for højt trækningsmoment.
Drej justeringsrattet venstre om for at vælge ønsket justeringsposition. Justeringspositionerne defineres med hør- og mærkbare klik.
Foretag derefter samme procedure for den anden dæmper.

Juster indstilling for dæmpning bag

Løft bilen for at få adgang til hjulkassen.

Skru to af møtrikkerne løs for at komme til under inderskærmen. Inderskærmen skal ikke løsnes helt.

PS2-21w46-Nuts on wheel arc panel
De møtrikker, som skal løsnes, er placeret på hver side af støddæmperen.

Før hånden op under inderskærmen og træk det beskyttende gummilåg af, som dækker justeringsrattene.

PS-2007-Adjust damper rear 1/2
Gummidækslet er placeret oven på justeringsrattet.
Drej justeringsrattene højre om set oppefra til slutpunkt for at få adgang til justeringsposition 0. Dette anvendes som udgangspunkt for at finde frem til den ønskede justeringsposition.

 Vigtigt

Træk ikke for hårdt i justeringsrattet – dæmperne kan beskadiges af for højt trækningsmoment.

Drej justeringsrattet venstre om for at vælge ønsket justeringsposition. Justeringspositionerne defineres med hør- og mærkbare klik.

PS2-2146-Adjust damper rear 2/2
Drej justeringsrattene højre eller venstre om for at ændre justeringsposition.
Når ønsket position er justeret, sæt det beskyttende gummidæksel tilbage. Foretag derefter samme procedure for den anden dæmper.

 Note

For at opnå bedst mulig ydeevne anbefaler Polestar, at justeringsrattene er indstillet i samme position for hver aksel.

Anbefalede positioner

PositionForBag
Trackjusteringsposition 1justeringsposition 2
Nominaljusteringsposition 8justeringsposition 8
Comfortjusteringsposition 18justeringsposition 20

 Note

Polestar påtager sig kun ansvar for de anbefalede justeringsindstillinger.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Relaterede artikler